Unisport
Unisport
Ons Project
Unisports Academy Project
Unisport Academy Project is een initiatief dat lokaal in Zambia, Kabwe ontsproten is. De aanzet van de academy was het besef dat er in Makalulu, de op één na grootste sloppenwijk in Zuidelijk Afrika, heel erg weinig kansen zijn voor straatkinderen die in deze compound resideren. De overheid is niet in staat om deze doelgroep te bedienen, waardoor dit grassroots initiatief ontstond.

Door basis educatie in te kapselen in sport wordt gepoogd om deze jongeren een aantal elementaire competenties aan te reiken. Sport overtuigt de jongeren ook om blijvend naar de les te komen en zo kan de Unisport Academy ook hun gevoel van eigenwaarde opkrikken Unisport Academy beschikte hiervoor, tot dit jaar, enkel over een terrein en 1 klaslokaal, maar had nog lang niet de nodige infrastructuur om als officiële school erkend te worden

Doelstelling
Masterplan
Via ons “masterplan” willen we Unisport laten erkennen als een officiële school in Zambia. Hiervoor moeten aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

• er moeten lokalen zijn waar er les kan gegeven worden
• er moet toegang tot sanitaire voorzieningen zijn
• en er moet water aanwezig zijn.

VRIJWILLGERS
20 +
SCHENKINGEN
300 +
KINDEREN
200
DE BOUW
Realisatie van Unisport
2017-2018: Eerste fase waarbij met de opgehaalde fondsen een tweede klaslokaal werd gebouwd.
2018-2019: Volgende fase met de bouw van een derde klaslokaal.
2019-2020: Bouw van een sanitaire blok
2020-2022: Bouw van een omheining rond de terreinen van Unisport
Nog te voorzien:
2023-2025: Water beschikbaar maken op de site door middel van een waterpomp
Wil je ook op de hoogte blijven van onze nieuwtjes, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.